Mediana

Mediana – tai išrikiuotos skaičių eilės vidurinysis elementas.
Pavyzdys: jei įmonėje yra 100 darbuotojų, mediana parodo kiek uždirba 50-asis pagal algos dydį darbuotojas.

25% kvantilis (Q25%)

25% kvantilis (Q25%) – tai vidurinysis elementas tarp pirmojo skaitmens ir medianos.
Pavyzdys: jei įmonėje yra 100 darbuotojų, 25% kvantilis parodo kiek uždirba 25-asis pagal algos dydį darbuotojas.

75% kvantilis (Q75%)

75% kvantilis (Q75%) – tai vidurinysis elementas tarp medianos ir paskutiniojo skaitmens.
Pavyzdys: jei įmonėje yra 100 darbuotojų, 75% kvantilis parodo kiek uždirba 75-asis pagal algos dydį darbuotojas.

Standartinis nuokrypis (SD)

Standartinis nuokrypis (SD) – tai skaičius parodantis kokiu vidutiniu atstumu atlyginimai nutolę nuo vidurkio.

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmoka

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmoka – iš viso draudėjo (darbdavio) priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų suma.